Naturlovens principper: Familie, køn, og kyskhed
Natural Law Principles: Family, Gender, and Chastity

Tre Lektioner med Ryan MacPherson
Three Lectures by Ryan MacPherson

Dansk Bibel-Institut, København, DK, 6 februar 2023
Danish Bible Institute, Copenhagen, Denmark, February 6, 2023

See below for audio archives and PDF handouts in English.

See also Dansk Bibel-Institute for more information about the conference host.

 

Del I: Hvad er naturloven? Vidnesbyrd fra Historie og Hellig Skriften
Part I: What Is the “Natural Law”? Testimonies from History and Holy Scripture

PDF handout: here.

 

Del II: Nogle flere vidnesbyrd ... Appliceringer på staten og på kirken
Part II: More Testimonies ... Applications to the State and to the Church

PDF handout: here.

 

Del III: Appliceringer på familie, køn, og kyskhed
Part III: Applications for Family, Gender, and Chastity

PDF handout: here.

 

Pin It